Strona główna
Remont
Tutaj jesteś

Co to jest budowla?

Remont Data publikacji - 15 lipca 2019 Autor - Redakcja OPUSmeble
Co to jest budowla

Budujemy bardzo dużo. Dzisiaj korzystając z nowych technologii, super projektów, kreatywnych architektów i projektantów, możliwości jakie niesie ze sobą współczesny świat zbudować można prawie wszystko. Budowle powstają jak grzyby po deszczu, jednak czy zastanawiamy się nad definicją budowli, czy dokładnie wiemy co to jest budowla. Bardzo często budowlą nazywamy domy, galerie handlowe i nawet nie wiemy, jak bardzo się wtedy mylimy.

Budowla

Budowla to obiekt budowlany, który nie jest budynkiem czy obiektem małej architektury. Dla przykładu, budowlą może być płyta lotniska a zespół budowli, w tym przypadku, to płyta lotniska, terminal czy wieża lotniska. Ponadto według prawa budowlanego:
– drogi,
– mosty,
– estakady,
– tunele,
– wolno stojące maszty antenowe czy reklamowe,
– oczyszczalnie ścieków,
– składowiska odpadów,
– budowle ochronne i obronne,
– zbiorniki,
– cmentarze,
– różnego rodzaju sieci techniczne,
– pomniki,
– budowle sportowe,
– stacja uzdatniania wody to też budowla definicja określa tym mianem, jeszcze wiele innych konstrukcji, które nie są budynkami. 
Budowlą może też być urządzenie, które pozwala na korzystanie z obiektu budowlanego, do którego należy wraz z jego przeznaczeniem.
Zatem sama definicja budowli i określone zasady prawa budowlane pozwalają na nazwanie tym mianem wiele konstrukcji budowlanych, ale nie budynku.

Co to jest obiekt budowlany?

Obiekt budowlany, według prawa budowlanego to:
– budynek razem z urządzeniami technicznymi i instalacjami,
– obiekt małej architektury,
– budowla jako całość techniczno-użytkowa, razem z wszelkiego rodzaju instalacjami.
Każdy obiekt budowlany należy projektować i budować zgodnie z zasadami prawa budowlanego. Tego rodzaju konstrukcja może być domem mieszkalnym, miejscem użytku publicznego, sklepem, galerią handlową, kinem, szkołą, szpitalem. 
Określone zasady wiedzy technicznej, które należy przestrzegać podczas budowy obiektu budowlanego to:
– spełnienie wymagań bezpieczeństwa całej konstrukcji,
– spełnienie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
– bezpieczeństwa użytkowania danego budynku,
– stworzenie odpowiednich warunków higienicznych, zdrowotnych i ochrony środowiska,
– zabezpieczenie przed hałasem i drganiami.

Dodatkowo obiekt budowlany musi też spełniać określone wymogi czyli:
– być zaopatrzony w wodę, mieć doprowadzony prąd,
– mieć możliwość usuwania ścieków, wód opadowych i odpadów.
Ponadto musi mieć możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, głównie do szerokopasmowego internetu. Każdy budynek musi mieć też możliwość właściwego utrzymania swojego stanu technicznego, zabezpieczać pobyt ludności, według zasad obrony cywilnej oraz, w przypadku budynków użyteczności publicznej, spełniać określone wymogi, na przykład:
– dać możliwość poruszania się po budynku, osobom na wózkach inwalidzkich.
Obiekty budowlane to już bardzo poważne przedsięwzięcia, które muszą spełniać wiele wymogów i być realizowane zgodnie z zasadami prawa budowlanego. Dlatego też ważne są miejsca, na których stawia się tego rodzaju obiekty, dostęp do tych budynków i możliwość doprowadzenia różnego rodzaju mediów.

Wszystkie obiekty budowlane muszą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz wszelkimi wymogami ochrony środowiska. Taki obiekt nie może być niszczony i dewastowany, przez cały czas swojego istnienia musi być utrzymywany w jak najlepszym stanie technicznym i nigdy nie może zagrażać bezpieczeństwu osób w nim przebywających.

Różnice widoczne już w samych definicjach

Pojęcia budowli i obiektu budowlanego już w teorii znacznie się różnią i znacznie od siebie odbiegają. Jedno jest tylko konstrukcją natomiast drugie jest ogromnym budynkiem, którego powstanie wymaga wielu pozwoleń, zezwoleń, zachowania konkretnych zasad i wymogów w trakcie budowy jak i w późniejszej eksploatacji. 
Wszelkie te definicje, w naszym kraju, podaje i ustala nasze prawo budowlane. Budynek musi być ściśle związany z gruntem natomiast budowla, może być konstrukcją stworzoną nad ziemią, pod ziemią lub chwilowo umieszczoną w ziemi lub na ziemi. Do tego rodzaju definicji prawo budowlane określa zasady, według których dane obiekty mogą powstać.

Różnica między budynkiem a budowlą

Uznanie obiektu za budynek oznacza wydzielenie go z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Określenie – przegrody budowlane- jest tutaj bardzo istotne, ponieważ należy zauważyć, że na początku określiliśmy budowlę również mianem obiektu budowlanego. Dlatego dodatkowo określa się, że budynek musi być związany z gruntem, posiadać fundamenty i dach. Budowla, zaś, nie jest obiektem zamkniętym, czyli nie musi wiązać się z gruntem, nie posiada dachu, nie ma fundamentów i nie wydzielają jej żadne przegrody budowlane.

Istotne tylko dla prawa

W znaczeniu potocznym i dla przeciętnego Kowalskiego nie ma żadnej różnicy. Ludzie wszystkie budynki nazywają budowlą a wszystkie budowle są dla nich obiektami budowlanymi. Jednak pojęcia te są bardzo istotne dla naszego prawa budowlanego. Do określonych budynków czy budowli potrzeba innych pozwoleń, opłaca się inne podatki i realizuje się daną inwestycję, według innych zasad.

materac

Redakcja OPUSmeble

Dzielimy się z Wami najnowszymi trendami, recenzjami produktów i projektami DIY, które mogą całkowicie odmienić Wasze mieszkania i ogrody. Zapraszamy do lektury i inspiracji na OpusMeble.pl – tam, gdzie design spotyka się z praktycznością.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?